top of page

НАШІ ПРІОРІТЕТИ

001-masks_copy.png

ІНТЕГРАЦІЯ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ

Ми фокусуємо свою діяльність на підготовці та створенні робочих місць для тих, хто внаслідок певних обставин знаходиться поза межами ринку праці.

Рівень безробіття в Україні поки що є достатньо високий. Особливо це стосується людей у складних життєвих обставинах, зокрема: людей з інвалідністю, біженців, колишніх правопорушників, ветеранів, одиноких батьків та людей без постійного місця проживання тощо. Більшість з них стикається з дискримінацією та системними перешкодами для працевлаштування.

Ми підтримуємо соціальні підприємства, які допомагають у працевлаштуванні, навчанні, створенні умов для соціалізації та трудової реабілітації представників цих категорій.

З повним переліком осіб у складних життєвих обставинах, працевлаштування й трудову інтеграцію яких ми підтримуємо, можна ознайомитися на сайті Міністерства соціальної політики України.

cursor.png

В Україні активно продовжує здійснюватися реформа децентралізації. У ході децентралізації повноваження з надання різноманітних послуг населенню, у тому числі й соціальних послуг, передають 6 з центрального рівня на місцевий, тобто – територіальним громадам. Проте громадам нерідко бракує ресурсів та експертизи для їх започаткування та ефективного втілення. Тому важливо використовувати досвід та навички соціальних підприємців для створення місцевих рішень для місцевих проблем.

Ми підтримуємо соціальні підприємства, які розвивають послуги на рівні територіальних громад і, таким чином, покращують життя мешканців цих громад. Також ми підтримуємо соціальні підприємства, які допомагають органам державної влади, зокрема, Міністерству соціальної політики пілотувати нові послуги.

cursor.png
002-idea.png

РОЗВИТОК НОВИХ ПОСЛУГ

Ми підтримуємо розвиток нових послуг, що мають цінність для громад і суспільства, та покращують якість життя людей.

Ландшафт сучасних суспільних проблем швидко змінюється. Хоча світ й Україна досягли значного прогресу, багато існуючих соціальних, освітніх, екологічних, культурних проблем продовжують зростати в масштабах і рівнях складності. Щороку внаслідок певних подій та явищ (наприклад, таких як пандемія COVID-19) виникають нові проблеми.

Розробка рішень для сучасних соціальних проблем вимагає підприємницького підходу та мислення, яке втілює характеристики сміливих інноваторів з амбітними цілями.

Ми підтримуємо соціальні підприємства, які пропонують інноваційні та сталі рішення й продукти для розв’язання нагальних соціальних, екологічних, культурних, освітніх потреб і проблем на рівні громади, так і на рівні країни, і світу.

001-mission (1).png

ВПРОВАДЖЕННЯ СТАЛИХ РІШЕНЬ

Ми шукаємо та підтримуємо інноваційні й сталі рішення, котрі спрямовані на розв’язання нагальних соціальних, екологічних, культурних, освітніх потреб і проблем.

cursor.png

Ми фінансуємо та підтримуємо організації, які використовують різноманітні моделі та підходи:
від програм прямих послуг до зусиль зі створення продуктів, які стимулюють трансформаційні зміни. Усі вони спрямовують свою діяльність на досягнення однієї чи кількох Цілей сталого розвитку ООН.

НАШІ ЦІННОСТІ

ПРОФЕСІЙНІСТЬ

  Ми досягаємо ефективності завдяки наполегливій роботі, інноваціям та зосередженості на результатах

 

  Ми прагнемо постійного вдосконалення в усій нашій діяльності

 

  Ми цінуємо конструктивний зворотний зв'язок і вчимося на своїх помилках

ДОВІРА

   Ми спілкуємося та діємо відкрито й чесно

 

  Ми беремо на себе відповідальність і виконуємо свої обіцянки

 

  Ми звітуємо про свою діяльність

йснюють відбір проєктів для інвестування

ПАРТНЕРСТВО

   Ми прагнемо будувати ефективні стосунки

 

   Ми цінуємо особисту відповідальність та взаємну повагу

 

   Ми очікуємо позитивні наміри та етичну поведінку від наших партнерів

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ USFV

Можливість стати лідером у сфері соціального інвестування в Україні та сформувати свій статус у цій сфері

Можливість навчання та спілкування з однодумцями в Україні та Європі

Доступ до отримання практичних навичок у сфері соціального інвестування за підходом “learning by doing”

Активна роль та позиціювання як ментора, члена Наглядової Ради або Інвестиційної Ради USVF

Активна роль та позиціювання як ментора, члена Наглядової Ради або Інвестиційної Ради USVF

Якісні соціальні зміни в країні з довготривалим ефектом відбуваються завдяки вашому внеску

НАШ ПІДХІД  ДО ІНВЕСТУВАННЯ

Наша підтримка соціальних підприємств спрямована на розбудову лідерських можливостей їхніх команд та здатність робити стратегічний вибір з фокусом на зміни й зростання. Наразі інвестиції здійснюються у форматі частково-поворотних грантів.
0E3696B0-0C0C-4AC0-8.jpeg
Early stage

Ми здійснюємо інвестиції на ранній стадії, які дозволяють соціальним підприємствам вивести продукти та послуги на ринок і почати масштабувати. Ми працюємо з тими компаніями, що мають готовий продукт і знаходяться на початковій стадії його комерційної реалізації.

pexels-polina-zimmer.jpeg
Доступ до нефінансової підтримки

Ми надаємо портфельним компаніям доступ до нашої експертизи й мережі консультантів, які мають глибокий досвід роботи в бізнес-секторі та допомагають досягти стійкості.

pexels-fauxels-31844.jpeg
Growth stage

Ми підтримуємо соціальні підприємства, які впевнено тримаються на ринку, але потребують додаткових вкладень для розвитку своєї діяльності й збільшення соціального впливу. Інвестиції можуть бути використані ними для збільшення обсягів виробництва й збуту, розширення ринків збуту в Україні та за її межами, проведення додаткових маркетингових досліджень, а також запуску нових продуктів.

pexels-leah-kelley-3.jpeg
Постінвестиційна підтримка

Щоб допомогти нашим компаніям рости та масштабуватися, ми пропонуємо активну постінвестиційну підтримку та рекомендації у сферах стратегії, управління, взаємодії з клієнтами та залучення ресурсів.

Як ми визначаємо соціальні підприємства для інвестування?

Операційна команда готує та узгоджує договір щодо умов надання інвестицій.

Відібрані проєкти запрошуються до процесу due diligence для ухвалення фінального рішення щодо інвестицій.

Інвестиційний комітет ухвалює рішення щодо надання інвестицій відібраним соціальним підприємствам.

Прийом заявок відбувається протягом року. Розгляд заявок та відбір проєктів для інвестування відбувається двічі на рік.

Інформування українських соціальних підприємців про можливості отримання інвестицій (через заходи й інформаційні канали організацій-засновників, а також їхніх партнерів).

Поширення інформації

Прийом заявок

Due diligence

Ухвалення рішення

Підписання договору

1

2

3

4

5

Як відбувається робота з портфельними компаніями?

1

Кожне соціальне підприємство разом з ментором від USVF узгоджує детальний план отримання інвестицій, розвитку підприємства та визначає базові індикатори, які підприємство має досягти.

3

Кожного місяця відбувається зустріч з ментором щодо перевірки статусу прогресу соціального підприємства.

2

Соціальне підприємство отримує інвестиції відповідно до затвердженого графіка.

4

У проміжок між зустрічами з ментором відбуваються індивідуальні консультації та тренінги з різних аспектів розвитку соціального підприємства, що відповідають визначеним потребам підприємства.

Наші інвестори долучаються до діяльності USVF через регулярні звіти, новини, зустрічі клубу інвесторів та залученість у роботу Інвестиційної ради.

pexels-kampus-production-7799559 (1) copy.jpg

Зацікавлені доєднатися до кола інвесторів USVF?

Заповнюйте форму або пишіть нам на пошту: hello@usv.fund

bottom of page