top of page

НАШІ ПРІОРІТЕТИ

001-masks_copy.png

ІНТЕГРАЦІЯ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ

Ми фокусуємо свою діяльність на підготовці та створенні робочих місць для тих, хто внаслідок певних обставин знаходиться поза межами ринку праці.

Рівень безробіття в Україні поки що є достатньо високий. Особливо це стосується людей у складних життєвих обставинах, зокрема: людей з інвалідністю, біженців, колишніх правопорушників, ветеранів, одиноких батьків та людей без постійного місця проживання тощо. Більшість з них стикається з дискримінацією та системними перешкодами для працевлаштування.

Ми підтримуємо соціальні підприємства, які допомагають у працевлаштуванні, навчанні, створенні умов для соціалізації та трудової реабілітації представників цих категорій.

З повним переліком осіб у складних життєвих обставинах, працевлаштування й трудову інтеграцію яких ми підтримуємо, можна ознайомитися на сайті Міністерства соціальної політики України.

cursor.png

В Україні активно продовжує здійснюватися реформа децентралізації. У ході децентралізації повноваження з надання різноманітних послуг населенню, у тому числі й соціальних послуг, передають 6 з центрального рівня на місцевий, тобто – територіальним громадам. Проте громадам нерідко бракує ресурсів та експертизи для їх започаткування та ефективного втілення. Тому важливо використовувати досвід та навички соціальних підприємців для створення місцевих рішень для місцевих проблем.

Ми підтримуємо соціальні підприємства, які розвивають послуги на рівні територіальних громад і, таким чином, покращують життя мешканців цих громад. Також ми підтримуємо соціальні підприємства, які допомагають органам державної влади, зокрема, Міністерству соціальної політики пілотувати нові послуги.

cursor.png
002-idea.png

РОЗВИТОК НОВИХ ПОСЛУГ

Ми підтримуємо розвиток нових послуг, що мають цінність для громад і суспільства, та покращують якість життя людей.

Ландшафт сучасних суспільних проблем швидко змінюється. Хоча світ й Україна досягли значного прогресу, багато існуючих соціальних, освітніх, екологічних, культурних проблем продовжують зростати в масштабах і рівнях складності. Щороку внаслідок певних подій та явищ (наприклад, таких як пандемія COVID-19) виникають нові проблеми.

Розробка рішень для сучасних соціальних проблем вимагає підприємницького підходу та мислення, яке втілює характеристики сміливих інноваторів з амбітними цілями.

Ми підтримуємо соціальні підприємства, які пропонують інноваційні та сталі рішення й продукти для розв’язання нагальних соціальних, екологічних, культурних, освітніх потреб і проблем на рівні громади, так і на рівні країни, і світу.

001-mission (1).png

ВПРОВАДЖЕННЯ СТАЛИХ РІШЕНЬ

Ми шукаємо та підтримуємо інноваційні й сталі рішення, котрі спрямовані на розв’язання нагальних соціальних, екологічних, культурних, освітніх потреб і проблем.

cursor.png

Ми фінансуємо та підтримуємо організації, які використовують різноманітні моделі та підходи:
від програм прямих послуг до зусиль зі створення продуктів, які стимулюють трансформаційні зміни. Усі вони спрямовують свою діяльність на досягнення однієї чи кількох Цілей сталого розвитку ООН.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ

USVF має певні обмеження для надання інвестицій, зокрема:

Якщо ваш продукт знаходиться на стадії ідеї або ви все ще створюєте свій MVP і не маєте юридичної реєстрації, вам, швидше за все, ще рано звертатися до нас за інвестиціями.

Ми не фінансуємо оренду офісних, виробничих чи складських приміщень, виплату заробітної плати чи відрядження персоналу, купівлю нерухомості, речей особистого вжитку, б/у обладнання.

Ми не підтримуємо бізнеси, діяльність яких пов’язана з алкоголем, тютюновими виробами, гемблінгом, криптовалютою, токенами, паливо.

Ми не підтримуємо соціальні підприємства, команда яких складається з однієї особи.

НАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС

Кожного разу, коли ми здійснюємо інвестиції, це відбувається індивідуально. Однак є певні етапи, на які ви можете очікувати.
1
Ми отримуємо вашу заявку

Прийом заявок відбувається протягом року. Розгляд заявок та відбір проєктів для інвестування відбувається два рази на рік.

Усі заявки встановленого зразка, їх можна завантажити на цьому сайті. Заявки, що не відповідають зразку, розглядатися не будуть. На цьому етапі команда USVF аналізує відповідність кожного соціального підприємства базовим критеріям відбору.

2
Проходження процесу Due diligence

Усі відібрані під час першого етапу проєкти запрошуються до проходження процесу Due diligence. Під час нього експерти та консультанти USVF будуть детально знайомитися з діяльністю вашого підприємства: загальною бізнес-стратегією та позицією на ринку; командою; фінансовою моделлю та запланованими фінансовими показниками; структурою управління та ухвалення рішень; операційними процесами; юридичними аспектами діяльності підприємства; можливостями для зростання та розвитку; соціальними, економічними та екологічними ризиками; соціальним впливом підприємства, його базовими індикаторами та документами, які містять інформацію про соціальну мету й підходи щодо розподілу прибутку.

3
Ухвалення рішення

За результатами проходження процесу Due diligence відібрані соціальні підприємства будуть запрошені на зустріч із членами Інвестиційної ради USVF. Представники ради матимуть можливість поспілкуватися із кожною організацією задля ухвалення фінального рішення. Саме Інвестиційна рада ухвалює рішення щодо надання інвестицій відібраним соціальним підприємствам.

4
Підписання договору

За результатом рішення Інвестиційної ради, операційна команда готує та узгоджує з кожним соціальним підприємством індивідуальний договір щодо умов надання інвестицій. У договорі прописується детальний план отримання інвестицій та розвитку підприємства, визначаються базові показники, які соціальне підприємство має досягти завдяки отриманим інвестиціям. Також у договорі визначається відсоток та період повернення частки від отриманих інвестицій до USVF.

5
Супровід переможців

Кожне соціальне підприємство, що отримує інвестиції, матиме ментора. Саме ментор щомісяця перевірятиме статус прогресу соціального підприємства відповідно до показників, визначених у договорі.

 

Разом із ментором узгоджуватиметься перелік експертних консультацій (тренінгів), які важливо отримати (пройти) для подальшого розвитку підприємства. Соціальне підприємство отримує інвестиції відповідно до затвердженого графіка. У разі невиконання зобов’язань з боку соціального підприємства, USVF матиме можливість достроково розірвати договір з ним.

 • Social enterprise
  Social enterprise is a representative operator of the social economy. Its main goal is to achieve social impact rather than make a profit for their owners or shareholders. The activities of such an enterprise are aimed at selling services or goods primarily to achieve social objectives. The term "social enterprise" is used to cover such types of businesses that: • aim to integrate vulnerable populations into the workforce; • aim to development depressed areas; • provide social services; • develop such spheres as sports, ecology, and culture.
 • Social investor
  is a capital owner who invests in social impact and supports innovative solutions to social problems by providing financial and extensive non-financial support. Venture philanthropy is an investment with a high involvement level of a social investor’s expertise. In this case, the social investor not only helps financially with the social enterprise development, but also aims to implement all their experience in project management and support in order to maximize the social impact of the social enterprise.
 • Venture philanthropy
  is an investment with a high involvement level of a social investor’s expertise. In this case, the social investor not only helps financially with the social enterprise development, but also aims to implement all their experience in project management and support in order to maximize the social impact of the social enterprise.
 • Social influence
  is a change in people's lives as a result of a certain type of activity.
 • Social value
  is a way of calculating the relative importance of impact that is not reflected in financial or market transactions.
 • Impact investing
  refers to investments made in companies and organizations and to funds (investment objects) with the intention to create measurable, beneficial, social and environmental impact along with financial returns.
 • At what development stage can a social enterprise expect to receive investment from USVF?
  USVF supports enterprises at an early stage (up to 2 years of operation), as well as existing social enterprises (over 2 years of operation).
 • Does USVF provide grants?
  USVF provides conditionally repayable grants. After one or two years, the grantee must return to USVF account 20-50% of the amount received in the form of a charitable contribution for the development and administrative activities of USVF. The percentage will be determined at the stage of signing the contract.
 • What support, other than financial, does USVF beneficiary receive?
  In addition to financial support, grantees receive non-financial support in the form of coaching, individual consultations, group and training sessions.
 • How can my organization receive funding from USVF?
  Applications are reviewed and projects are selected for investment twice a year. Read more about submitting applications and selecting grantees by following the link _____

FAQ

bottom of page